ΛευκωσIας 11, ΘεσσαλονIκη
Τ. +30 2310 314 201 / +30 6981 200 800